logo nbf På bakgrunn av noen henvendelser i sakens anledning opplyser vi følgende:

Sportsutvalget/styret har ment at vi ikke skal prioritere dette innendørsmesterskapet, med tanke på kostnadene både spesielt og generelt.

Imidlertid ligger mesterskapet tett opp til V-cup innendørs i Las Vegas, der flere skyttere vanligvis deltar, og vi har åpnet for at skyttere som er kvalifisert og som deltar i Las Vegas, vil kunne delta i VM for egen regning. I så fall vil NBF stille med en lagleder.

Vi må ha beskjed om deltakelse innen 31/12-17.