WAHjemmesideVi har fått en del henvendelser på hvordan deltakerbegrensninger skal gjennomføres, og i regelverk B, art 101 pkt III. Står det følgende;

På vanlige stevner der deltakerbegrensning må foretas av plasshensyn, skal det i innbydelsen være opplyst at det foreligger muligheter for slik begrensning. Anmelderklubb skal på dette grunnlag selv nummerere sine skyttere fra nr. 1 og utover uansett klasse. Arrangørene skal så foreta evt. begrensning ved prosentvis nedskjæring i deltakerantallet fra hver klubb og gi beskjed til de respektive klubber om hvilke skyttere (hvilke nummer) som ikke får delta. Dette må meddeles tidsnok til at disse skytterne kan få beskjed i tide før avreise. Strykningen av skyttere foretas fra høyeste nummer og nedover.

Det er altså ikke lov å gjennomføre begrensingen til stevner med «første mann til mølla»-prinsippet.