WAHjemmeside NIF har vedtatt en ny lov som gjaldt fra 01.01.2020 for alle særforbund. I denne loven er det også kommet et nytt punkt under paragraf 15 som gjelder møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget. 

 

§ 15 punkt 6. En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i et særforbund: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner. Person med slikt verv kan ikke møte på særforbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd.

 

Vedlegg:
FilStørrelseSist endret
Last ned denne filen (Lov for Norges Bueskytterforbund fra 01.01.2020_godkjent 18.01.20.pdf)Lov for Norges Bueskytterforbund fra 01.01.2020_godkjent 18.01.20.pdf177 kB10. feb 2020