WAHjemmesideVi har blitt gjort oppmerksom på at D-regelverket har manglet noen presiseringer i forbindelse med avstander til gul påle i eliminasjon- og finalerunder. Dette er nå lagt inn, sammen med et par andre presiseringer.

Endringer fra sist er skrevet i rød skrift. 

 

Du finner regelverket til en hver tid gjeldende her: https://bueskyting.no/index.php/regler/lover-og-regler/regler-og-retningslinjer