Morten Bruno Wilmann

Vår alles Morten Wilmann døde 15. mai 68 år gammel. I dag er en trist dag for oss alle, vi har mistet en god venn, en inspirator og en bueskytterkollega.

På vegne av Norges Bueskytterforbund og World Archery Federation vil jeg takke for den gode tiden og de gode minnene vi har fra våre mange år sammen med Morten.mortenwilmann

Morten har hatt et langt liv med bueskyting, han startet tidlig og var med sine foreldre på bueskytterbanen fra han var 7 år gammel. Morten Wilmann var aktiv skytter i 10 år, før han ble nasjonal dommer i 1968, og Norges Bueskytterforbunds generalsekretær fra 1979.

I dag er tiden kommet for å si takk for det arbeidet Morten har lagt ned for bueskyttersporten. Morten har gjennom sitt arbeid som generalsekretær vært med på å utvikle bueskyting som idrett i Norge. I tillegg til hans daglige virke har han utdannet norske dommere, utviklet opplæringsprogrammer for dommere og reist landet rundt med ulike utdanningsseminarer.

Det må fremsies en stor takk fra forbundet – Morten har vært en synlig, kompetent og sterk generalsekretær for Norges Bueskytterforbund. Morten har jobbet i alle år for at også mindre særforbund skal få sin rettmessige andel av overskuddet fra Norsk Tipping. Dette arbeidet har vært svært viktig for Norges Bueskytterforbunds profesjonalitet og virke. Morten har vært på plass for utallige styrer og presidenter og har holdt styr på Bueskytter-Norge på våre forbundsting i en lang årrekke.

Internasjonalt har Morten også satt dype spor: Morten arbeidet i Skiveskytingskomiteen fra 1993 to 2001 og ledet komiteen fra 1997- 2001.

Han har arbeidet som internasjonal dommer fra 1990 og frem til i dag. Han har vært medlem av FITA´s/World Archerys dommerkomite  fra 1991 og Chairman for dommerkomiteen fra 2007 og helt til det siste.  Han har vært en ettertraktet foreleser og har ledet arbeidet i utdanning og videre oppfølging av dommere på toppnivå verden over.

Morten har selv vært hoveddommer under internasjonale stevner som World Cup, verdensmesterskap og flere Olympiske Leker.

I 1990 ledet Morten Wilmann organisasjonskomiteen som arrangerte verdensmesterskap i feltbueskyting i Loen, et mesterskap som det går gjetord om fremdeles, og i 1995 ledet han komiteen som arrangerte Europamesterskapet på Hafjell.

Morten Wilmanns virke for nasjonal og internasjonal bueskyting har resultert i følgende priser og utmerkelser som bør nevnes:

I 2009 ble Morten tildelt Det Kongelige selskap for Norges Vel fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste, og samme år ble han hedret med World Archery Federation´s Silver Plaquette. I 2017 ble Morten tildelt Norges Idrettsforbunds hederstegn.

Nå er reisen over, hvil i fred. På vegne av bueskyttervenner og kolleger i innland og utland – takker jeg og vi – i dyp respekt – for fine minner.