nbf32Jan Erik Ellingsen skrev på vår klubbmail lørdag 26 mai om hvor viktig det er at arrangør sjekker om det er satt noen Norske rekorder på de stevner som blir arrangert. 

Dette gjelder selvfølgelig alle rekorder, men vi vil spesielt minne om at dere sjekker rekorder i de nye klassene for mix lag. Dette er arrangørens ansvar og sjekke dette, samt sende inn nødvendig dokumentasjon. Ansvarlig for statistikk og utsendelse av diplomer vil ikke gi tilbakemelding til klubbene hvis det ikke er innrapportert.

Vi refererer fra vedtaket på Tinget:

Det innføres norske rekorder i alle klasser for mix lag i henhold til internasjonale regler (bestående av 2 skyttere). I tillegg innføres det norske rekorder for mix lag, lik lagrekorder som i dag finnes for alle klasser (bestående av 3 skyttere).