KongepokalÅrets kongepokal er satt opp i klassen Herrer Recurve. Den var planlagt satt opp i NM Felt, men på grunn av lavt deltakerantall (det kreves 15 konkurrenter for utdeling av HM Kongens Pokal) i klassen, har Forbundsstyret gjort følgende vedtak:

HM Kongens Pokal for herrer 2013 deles ut etter vedtak i Forbundsstyret til den Recurve herreskytter som samlet vurdert i årets tre norske mesterskap (innendørs, skive og felt) ansees som «best».

Det presiseres at vedkommende må være norsk mester i en av grenene.

Hvis noen skulle undres på hvorfor ikke NM Jakt er nevnt, så settes ikke HM Kongens Pokal opp i NM Jakt i det hele tatt.  I sin tid ble dette vedtaket begrunnet i at bevegelseshemmede skal kunne være med å kjempe om pokalen, og i sin natur er ikke NM Jakt lagt opp for denne muligheten.