Uttakskrav internasjonale mesterskap og World Cup Skive 2021 Skyttere måtte melde interesse for disse mesterskapene innen 31/12 2020, samt hvorvidt man evt. er villig til å reise på egenfinansiering, til …

Oppdatering fra UK Les mer »

Vedlagt følger godkjent styremøteprotokoll og vedlegg fra styremøte 23.-24. januar.

Oppdaterte vedtekter for perioden 2020-2022 ligger nå ute og kan hentes «her». I korte trekk omhandler endringene bl.a.: -Nye klasser – besluttet på Tinget -Justering av enkelte avstander -Presisering vedr …

Oppdaterte vedtekter! Les mer »

Benjamin Backofen har nå offisielt tiltrådt stillingen som trenerveileder i Norges Bueskytterforbund.Til tross for Koronasituasjonen forsøker vi å få brukt tiden effektivt. I den første fasen vil det bli gjort …

Trenerveilederen er satt igang Les mer »

Som det fremkommer av styremøteprotokollen fra sist styremøte, flyttes NM innendørs fra 13.-14. mars til 27.-28. november 2021. Grunnet den fortsatte usikkerheten rundt Covid, ønsker man å være førevar og …

NM Inne 2021 flyttes til November Les mer »

Hver høst har sportsutvalget en gjennomgang og evaluering av landslagene.  Vi har presisert at for de unge skytterne, er de normalt er medlem av denne gruppen frem til det året …

Sportssjefen informerer Les mer »